СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

СУ “Свети Паисий Хилендарски”
е най – голямото средищно училище на територията на община Сливо поле и единственото средно училище.

В него се обучават около 400 ученици от I до XII клас.Пр
иоритет в работата на педагозите са:

  • По – високи резултати в образователната дейност;

  • Модернизиране на образованието;

  • Стриктно съблюдаване правата на децата;

  • Възпитание в дух на националните и етични ценности.


През 2014 г. СУ „Свети Паисий Хилендарски“ отбеляза своя 120 годишен юбилей. Организирани бяха конкурси, викторини, карнавал и концерт посветени на деня на Народния будител и патронен празник на училището. Дейностите се проведоха със съдействието на училищното настоятелство, много учители и ученици и помощта на благородни спонсори.


СУ ''Свети Паисий Хилендарски'' е с много добра материално-техническа база, отговаряща на съвременните изискавания за обучение и възпитание. Разполага с просторни и добре оборудвани класни стаи и компютърни кабинети. В помощ на учителите и учениците са и интерактивни дъски и мултимедийна техника за кабинетите по история, химия, математика, география, български и английски език, закупени от училищното настоятелство. От няколко години училището работи активно по проекти с цел подобряване качеството на образование. Такива са целодневната форма на обучение, ''Училище за всяко дете'', ''Училище без насилие''. Създадени са клубове за извънкласна дейност, секции по футбол и волейбол.
1
ноември-Ден на народните будители и патронен празник на СУ "Свети Паисий Хилендарски"-честване 2020/2021 учебна година

НОВИНИ:

ВАЖНО !!! Уважаеми родители,  публикуваме ви: линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет.
А ето и: линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители".

ВАЖНО ОБУЧЕНИЕ:
Oбучение от 28.02.2022год.

СЪБИТИЯ:
На 21.06.2022г. в двора на СУ „Св. П. Хилендарски“ се проведе среща на учениците от VIIа и VIIб клас с представители на Пътна полиция от град Сливо поле. Виж повече

Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню