СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 1

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ


За изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година

Договор за доставка на течни горива, сключен на 07.10.2014 г. – дата на публикуване 07.11.2014 г.

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.

Договор
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г. ... 18/11/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2014 г. ... 05/01/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 17/03/2015
Информация за приключване на договора........................20/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП  ........................ 24/03/2015


 
 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню