СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 11

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2019 година


Обява за събиране на оферти......03/12/2018г.

Приложение към обява за събиране на оферти.....03/12/2018г.
Информация за публикувана обява с ID 9083779
Утвърден протокол от работата на комисията ..............11.12.2018 г.

 
 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню