СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 12


Събиране на оферти с обява
/СОО/

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле по пет обособени позиции за времето от септември до декември 2019 година, включително, както следва: Обособена позиция ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед; Обособена позиция VІII. Плодове и производни; Обособена позиция IX. Зеленчуци и производни; Обособена позиция XI. Подправки  и Обособена позиция XII. Други храни”


Обява за събиране на оферти......05/08/2019г.
Приложение към обява за събиране на оферти.....05/08/2019г.
Информация за публикувана обява с ID 9091042

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Утвърден протокол от работата на комисията ..............19.08.2019 г.
Договор.............11.09.2019г.

 
 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню