СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 2

ПРОЦЕДУРА


За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана
по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2015 година".

Линк към публична покана с ID 9036145

Документация, включително приложения и образци

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 18/11/2014

Протокол на комисията от 28.11.2014 г. и приложения ... 28/11/2014
Договор ... 01/12/2014


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 11/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 17/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 16/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 12/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 16/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г. ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 09/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г. ... 13/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г. ... 15/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ...12/01/2016

 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню