СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 3

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

За изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2015 година.
На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД
/Решение № 186 от 02.12.2014 година/.  

Линк към Решение ID 635947
Техническа спецификация ... 02/12/2014
Договор ... 15/12/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 11/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 17/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 16/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 12/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 16/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г. ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 09/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г. ... 13/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г. ... 15/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 12/01/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП .........14.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка......14.01.2016 г.
          


 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню