СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 5

ПРОЦЕДУРА


За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2016 година".

Линк към публична покана с ID 9047562
Документация, включително приложения и образци
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 12/11/2015
Заповед за коригиране явна техническа грешка....18/11/2015

Протокол на комисията от 24.11.2015 .... 25/11/2015
Договор ......09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 17/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 18/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. ... 19/04/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2016 г. ... 17/05/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2016 г. ... 16/06/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2016 г. ... 14/07/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2016 г. ... 14/10/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец oктомври 2016 г. ... 18/11/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2016 г. ... 19/12/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2016 г. ... 19/01/2017

 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню