СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 6

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕЗа изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2016 година.
На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД /Решение № 226 от 16.11.2015 година/.  

Линк към Решение ID698063
Техническа спецификация ... 18/11/2015

Договор......09/12/2015.


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 17/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 18/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. ... 19/04/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2016 г. ... 17/05/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2016 г. ... 16/06/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2016 г. ... 14/07/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2016 г. ... 09/09/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2016 г. ... 14/10/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2016 г. ... 18/11/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2016 г. ... 19/12/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2016 г. ... 19/01/2017
Информация за възстановена гаранция по договора.....19/01/2017
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка......19/01/2017

 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню