СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 8

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
/СОО/
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за календарната 2017 година, за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле"


Обява за събиране на оферти......17/03/2017г.
Приложение към обява за събиране на оферти.....17/03/2017г.
Информация за публикувана обява с ID 9062449
Утвърден протокол от работата на комисията ..............27.03.2017 г.
Договор........30/03/2017
Договор месо.....06/04/2017г.

 
 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню