СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществена поръчка 9

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
За изпълнението на обществена поръчка за “ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за отоплителен сезон 2017/ 2018 година и отоплителен сезон 2018/ 2019 година.”

Линк към решение ID 804520
Техническа спецификация ... 11/09/2017
Договор...09/10/2017г.
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)......05/06/2019г.

 
 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню