СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

История

Информация

...ДАТИ , ФАКТИ и....
1656г. Сливо поле се споменава под името Сливолик, Русенска каза, Русенски вилает. /Е.Грозданова "Българската народност през 17 век"/
Началото на 19 век. След чумната епидемия се установяват първите заселници на днешното място
на Сливо поле (Кьоселер махале).
1856г. След Кримската война се заселват татари.
1863г.
Българи от Русе и от Румъния се установяват да живеят в преименуваното селище Бююк Ислепол.
По-късно става само Ислепол и Слепово.
1894г.
Поставени са основите на просветното дело в Сливо поле. За учебна сграда е използвана къщата
на Юрдан Юрданов, по късно притежание на Минчо Стоянов. Първият учител е Николчо Иванов от Русе.
1895-1896г. През втората учебна година учител е Йордан Сладкаров от гр. Свищов.
1898г.
Първи местен учител е Марин Ахмаков (1873-1939). Подобрено е значително качството на обучението.
1901г. Построена е първата училищна сграда, по късно тя е използвана за киносалон и спортна зала.
1912г. Утвърждава се днешното наименование на Сливо поле, тъй като пътниците, които отсядали в хана с голямa сливова градина го наричали Сливово поле.
1921г. В стремеж да се приложи на практика закона на Стоян Омарчевски за задължително основно
образование е наета частна учителка да обучава учениците след четвърти клас.
9 срещу 10 октомври 1940г. Земетресение нанася сериозни щети на училището. След седмица е завършена нова сграда (старата част на днешната).
1946г. Началното училище най-после е прерастнало в пълна прогимназия. Тогава получава и името "Отец Паисий".
1956г. Село Сливица / Кая Махле до 1934г./ се слива със Сливо поле.
80-те год. на 20 век. Усилено строителство. Изградено е новото крило на сградата
1988/1989г. Основно училище " Отец Паисий" е преобразувано в ЕСПУ"Отец Паисий" за подготовка на кадри за хранителната промишленост, услугите (оператор в шевното производство) и за нуждите на селското стопанство ( механизатор-растениевъд с придобиване на категория "Т"). Първи прием на ученици за 11 клас.
1991г. На основание на Закон за Народната просвета ( ДВ бр.86 от 1991г.) ЕСПУ"Отец Паисий" е преименувано на СОУ "Отец Паисий".
29 ноември2002г. С решение N 781 на МС от тази дата е обявено населеното място с. Сливо поле за град.
17.04.2004г. Със заповед РД - 12-20/ 17.04.2004г. е публикувана в Държавен вестник бр.32 от 20.04.2004г.
на министъра на образованието и науката се променя името на училището на СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
2005г. В училището е въведено засилено обучение в приридо-математически профил -
Информационни технологии.


Марин Ахмаков (1873-1939)

Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню