СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Настоятелство

Информация

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
гр. Сливо поле, бул. България N15


Съвет на настоятелите:
Председател: Мариана Минкова Димитрова
тел.088/ 810 05 65


Членове:

Мая Иванова Атанасова
Галинка Драганова Големанска
Фиданка Емилова Чиликова
Павломира Стоилова Калинова
Стефан Върбанов Енчев
Райме Басриева Алиева
Айсел Исуфова Хасанова


Секретар: Авидан Мехмедова




Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню