СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Информация
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Профил "Предприемачески"
1 паралелка от 26 ученика

Приемът се извършва по
бал, образуван от:

  • удвоения сбор от точките, получени на НВО по "Български език и литература" и "Математика", и

  • преобразуваните в точки оценки от балообразуващи предмети: "Технологии и предприемачество" и "Koмпютърно моделиране и информационни технологии".

Подаването на документи се извършва по утвърдения от министерството график за дейностите по приема.
Срок на обучение :  
5 години.

Необходими документи за кандидатстване:
1.
Свидетелство за завършено основно образование
2.
Заявление за класиране и записване
3. Медицински картон

Училището издава дипломи за завършено средно образование с право за продължаване във ВУЗ, след успешно полагане на държавни зрелостни изпити.

Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню