СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Информация
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
След завършен VIII клас:
"Природоматематически профил -Информационни технологии"
1 паралелка от 2
6 ученика

  • Приемът се извършва по документи

  • Подаването на документи се извършва по утвърдения от министерството график за дейностите по приема

  • Срок на обучение :  4 години;


ИЗИСКВАНИЯ към учениците при кандидатстване:

  • Да са завършили основно образование;

  • Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване-за дневна форма на обучение;


Класирането
се извършва от комисията по приема, назначена със заповед на директора съгласно Наредба № 11/28.03.2005г.

Необходими документи за кандидатстване:

1.
Свидетелство за завършено основно образование
2
. Заявление за класиране и записване по Наредба № 11
3.
Медицински картон


През 4 годишния срок на обучение учениците придобиват знания и умения в областта на компютърния софтуер, хардуер,
компютърни мрежи, уебдизайн и анимация. Обучението се осъществявя от квалифицирани специалисти по информатика и информационни технологии в два съвременни кабинета, свързани с Internet. Педагогическият колектив полага усилия да развива заложбите на всеки ученик като осигурява възможност за занимания в различни клубове.

След завършен VII клас:
"
Обществени науки"
1 паралелка от 26 ученика

Приемът се извършва по
бал, образуван от:

  • удвоения сбор от точките, получени на НВО по "Български език и литература" и "Математика", и

  • преобразуваните в точки оценки от балообразуващи предмети: "География и икономика" и "История и цивилизация".

Подаването на документи се извършва по утвърдения от министерството график за дейностите по приема.
Срок на обучение :  
5 години.

Необходими документи за кандидатстване:
1.
Свидетелство за завършено основно образование
2.
Заявление за класиране и записване
3. Медицински картон

Училището издава дипломи за завършено средно образование с право за продължаване във ВУЗ, след успешно полагане на държавни зрелостни изпити.

Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню